درباره ما

مهد قرآن و پیش دبستانی گلهای بهشت در سال ۱۳۷۸ کار خود را در مجتمع مذهبی فرهنگی مسجد حضورت رسول اکرم (ص) آغاز و با گسترش حجم فعالیت ها و نیاز کودکان و نونهالان به فضای بازی و باز، محلی در سطح شهر دراختیار و با تجهیز آن محیطی شاد و بانشاط و سالم برای فرزندان این شهر فراهم نمود.